Prawo do odstąpienia od umowy

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość:

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym Glossy-Shop w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w przypadku usługi szkolenia 14 dni od momentu zgłoszenia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład: 

  • pisemnie na adres: Glossy-Shop Iwona Polonka,  Mietniów 126A, 32-020 Wieliczka
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@glossy-shop.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Mogą Państwo skorzystać z wzoru tego formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem jej terminu.